Plastätande val i São Martinho do Porto

Fram till slutet av juli månad kan du beskåda en val som äter plast på stranden i São Martinho do Porto. Syftet är att uppmärksamma människorna på de stora mängder plast som finns i våra hav. Aktiviteten kallas för ”Plastic Hunting” och för att synliggöra problematiken. Förhoppningsvis leder detta också till att människorna kastar plastavfall på rätt ställe framöver.

>> Länk till artikeln i Jornal das Caldas om den plastätande valen