HOSPITAL TERMAL

Hospital Termal Rainha D. Leonor

I staden Caldas da Rainha ligger världens troligtvis äldsta sjukhus och namnet är Hospital Termal Rainha D. Leonor. Detta gamla och välbevarade sjukhus byggdes redan 1485 på uppdrag av drottning Leonor och hade då endast 1 våning. Bakgrunden till sjukhuset är att drottningen år 1484 på väg mot Óbidos till Batalha passerade området och såg några fattiga män i det varma, starkt luktande vattnet som rann ut från en fontän. Männen led av olika krämpor men uppgav till drottningen att de fann lindring och bot mot dessa i vattnet. Då drottningen själv led av en åkomma valde hon att bada själv och se om hon fick lindring. Drottningens åkomma lindrades och hon beslutade sig för att skapa bättre förutsättningar för de som badade där varpå ett sjukhus byggdes kring källan med dessa hälsofrämjande effekter vilket också blev starten för stadens uppkomst. Sjukhuset stod färdigt år 1488 och fick namnet Nossa Senhora do Pópulo. I anslutning till sjukhuset uppfördes också ett kapell som fick namnet Capela Real som sedermera blev en kyrka.

Tecknat vykort på Hospital Termal i Caldas da Rainha.

Totalt rör det sig om fem olika källor där vattnet tas från; Pocinho da Copa, Piscina dos Homens, Piscina das Mulheres, Piscina Escura och Fonte do Arco som alla har sina egna hälsofrämjande fördelar tack vare de mineraler som finns i vattnet.

Senare, mellan år 1747-1750 utökades sjukhuset efter direktiv från kung D. João V och den större byggnaden kompletterades med ytterligare tillbyggnader i slutet av 1800-talet. Ansvarig för detta arbete var ingenjören Manuel da Maia som även arbetade med uppbyggnaden av Lissabon efter den stora jordbävningen 1755. Även en park anlades och bakom sjukhuset uppfördes ett vackert kungligt palats, Palácio Real där kungafamiljen vistades vid besök i staden. Det gamla palatset rymmer idag ett museum över sjukhuset.

Inte långt bort byggdes en vacker fontän år 1748 som fick namnet Chafariz das Cinco Bicas. Denna fontän är den tredje och sista som byggdes i staden och även den mest imponerande och utsmyckade. Den vackra fontänen ligger bara en kort promenad bort från Praça da República (frukttorget).

Under spanska självständighetskriget 1808-1814 huserades franska soldater och engelska och spanska soldater vårdades vid sjukhuset för sina skador. Vid slutet av 1800-talet byggdes en våning till på sjukhuset för att rymma fler avdelningar.

Vykort över sjukhuset och termalbadet Rainha D. Leonor i Caldas da Rainha.

Hospital Termal Rainha D. Leonor är öppet för allmänheten men för tillfället stängt då en större renovering genomförs. Nyinvigningen är beräknad till någon gång under 2017 under och ett tänkbart namn för badet är ”Termas das Caldas” som omfattar tre områden; kliniska (med behandlingar), fritid (välmående) och produkter (allt som behövs till behandlingar).