Förslag om tävling för paviljongerna i parken godkänns

Efter ett möte den 28 november hos kommunen i Caldas da Rainha har förslaget om att utlysa en tävling godkänts. Förslaget ska nu vidare till beslutsfattarna för slutligt godkännande och tävlingen går ut på förslag om vad de vackra paviljongerna i parken ska användas till. Går allt bra ska tävligen starta i början av år 2017 med slutligt resultat till sommaren.

Paviljongerna har varit tomma länge och röster har framförts om att ett internationellt hotell skulle kunna etablera sig här. Dessa imponerande paviljonger byggdes ursprungligen för att besökare skulle ha någonstans att bo medan de besökte Hospital Termal som var tänkt som ett spa-resmål för européerna. Tyvärr blev det inte så och byggnaderna användes sedan som regemente, polisstation och skola men har varit tomma bortsett från mindre utställningar i bottenlokalerna.

Arbetet med att färdigställa restaureringen av termalbadet fortgår och beräknas vara klart någon gång under 2017. Ett tänkbart namn för badet är ”Termas das Caldas” som omfattar tre områden; kliniska (med behandlingar), fritid (välmående) och produkter (allt som behövs till behandlingar).